Válka v Sýrii podle CSIS

CSIS je prominentním americkým think tankem založeným ve Washingtonu D.C.

Centrum vydává politické studie a strategické analýzy politických, ekonomických a bezpečnostních problémů z celého světa. Speciálně se zaměřuje na problémy zahrnující mezinárodní vztahy, obchod, technologii, finance, energii a geostrategii.

V 2013 Global Go To Think Tanks Report vydaném Univerity of Pennsylvania byl CSIS zařazen jako č. 1 mezi světovými think tanky v bezpečnostních a mezinárodních vztazích a také byl vyhodnocen jak 4. nejlepší celkově zaměřený think tank ve světě. Je označován za jeden z nejrespektovanějších Washingtonských think tanků.

Analýza vyšla 1.10.2015. Použitím u nás neznámé starodávné anglické rýmovačky text vypadá trochu nepřehledně, ale pokud chcete získat větší přehled o tom, proč Syřané hledají cesty jak uniknout bojům, než aby se jich účastnili, najdete vysvětlení.

Published on Center for Strategic and International Studies (https://csis.org)

Home > Publications > Content

Dlouhá válka v Sýrii: Stromy, Les a Všichni královi muži

  1. října 2015

Autor

Anthony H. Cordesman [1]

Klišé je klišé, ale někdy je opravdu těžké vidět kvůli stromům les. V případě Sýrie „stromy“ zahrnují debatu o Sýrii a o boji proti Islámskému terorismu v OSN mezi Obamou a Putinem, nečekanou  Ruskou vojenskou intervenci v Sýrii, selhání USA při výcviku a asistenci v misích v Sýrii a Iráku i rozvíjející se skandál v USCENTCOM (Hlavní velitelství sil USA) ohledně přehnaných prohlášení o úspěších leteckých kampaní vedených USA v Sýrii a Iráku.

Nejdůležitějším „stromem“ ovšem jsou pokusy o dohodu o konci bojů zvnějšku s Asadem jako klíčovou figurou a předpoklad  některých diplomatických kruhů  či mixu silových hráčů, že je možné vrátit Sýrii zpět k nějakému stupni stability v případě souhlasu Asada s jeho odchodem a že USA s Ruskem se mohou  domluvit o způsobu jak k dohodě přistoupit.

Zaměření na stromy, když je v lese požár                

Problém je, že „les“ umírá, hoří a je okupován 4 skupinami bojovníků, které mají málo důvodů podpořit jakékoliv úsilí vedené USA, nebo jakoukoliv dohodu o Asadovi přijatou zvně konfliktu –  s nebo bez spolupráce USA a Ruska.

Posun z jednoho klišé do druhého, Sýrie reprezentuje mnohem větší problém než Humpty Dumpty ( to je těžké přeložit, vychází jako titulek článku z veršů Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall. All the king’s horses and all the king’s men Couldn’t put Humpty together again. Vajíčko vrazilo do zdi, Vajíčko mělo hned dosti, ani všichni muži krále, nemohou slepit Vajíčko dále. Můj překlad . ok :-)).  Ani „Všichni královi muži i s královými konmi“ nemohou dát Sýrii znovu dohromady dohodou o řešení z vnějšku i kdyby tu byl jen jeden Král místo mixu USA, Rusko, Irán, Turecko, Irák a další státy obklopující Sýrii, státy arabského zálivu, Egypt a Francie a další zainteresované evropské státy.

Není potřeba použít dětskou říkanku abychom zjistili zřejmou věc  (ačkoliv její původ může být datován zpět do dob Anglických občanských válek a první tištěná verze se objevila krátce poté, co bylo zcela jasné, že neexistuje cesta, jak vrátit 13 kolonií zpět pod Anglickou kontrolu) . Na začátek je třeba říci – neexistuje ekvivalent Vajíčka.

Jak dát 4 Vajíčka dohromady bez Krále a bez jednoty mezi „Královými muži“

Problém není jednoduše IS nebo Asad. IS je jedno ze 4 „Vajíček“ v rozbité Sýrii, ale IS ovládá pouze omezenou část syrské populace a jen na východě. IS ovládá části Sýrie i Iráku. Pokračuje systematicky v potlačování jiných náboženství a ideologických nepřátel, přičemž ani vláda v Damašku ani vláda v Bagdádu neprokazují  jasnou schopnost získat podporu většinových Sunitů v oblastech ovládaných IS.

Stejně tak ani síly Syrské či Irácké vlády nedosáhly mnoha úspěchů proti IS, a prohlášení USA že Irák znovu získal nějakých 35% ztraceného území od IS jsou trapným vykrucováním. Vycházejí z nejzazší linie, na kterou IS postoupil a kde zavedl nějakou úroven vlády nebo kontroly před tím, než došlo k vojenským zásahům. Zahrnují prázdná území neobydlené pouště: území kde nikdo nic neovládá, protože tam prostě nikdo není.

Kurdové

Druhé Vajíčko zahrnuje syrské Kurdy – jsou minoritou podobnou ministátu na severu a východě Sýrie a byly jedinou reálnou silou, u které vojenský výcvik a pomoc byly úspěšné. Nemají žádný důvod podporovat Asada ani nikoho z těch co Asada podporují. Jsou také rozděleni, někteří mají vazby na turecké Kurdy, někteří na irácké Kurdy, někteří na obě skupiny a někteří jsou zcela nezávislí.

Zároven netvoří zjevný celek, který by vypadal jako stát, čelí narůstajícím problémům s nedostatkem vody a potřebovali by se dostat k podstatné části omezených syrských zdrojů ropy a plynu na východě, aby se jejich státní útvar stal životaschopným pokud by se nějak sjednotili v pohraniční Kurdské entitě, která by zahrnovala turecké a/nebo irácké Kurdy což by pravděpodobně vedlo k novým regionálním konfliktům.

Dále tato prohlášení administrativy USA a mapy, které mluví o osvobození 35% území z rukou IS ignorují fakt, že kontrola mnoha obydlených území provincie Anbar není jasná a že to byli iráčtí Kurdové, kteří nejen získali zpět ztracená obydlená území, ale obsadili i další rozsáhlá území Iráku – včetně Kirkuku a jeho ropných polí – a vytvořili zcela nový rozměr Kurdského problému a s ním spojené pnutí mezi iráckými Araby a Turky, zatímco korumpovaná vláda v kurdské zóně Iráku se rozdělila a rozpoutala další kolo vnitřních bojů o moc.

Ostatní bojovníci Sunitů

Třetí Vajíčko zahrnuje nejasnou koalici ostatních sunitských bojovníků. Ovládají – nebo bojují o ovládnutí – v mnoha obydlených oblastech Sýrie. Neexistuje žádný přesný odhad počtu, síly a ideologického charakteru těchto frakcí, ale je zde určtě přes 20 skupin – některé odhady říkají i přes 30.

Některé , jako Fronta Al Nusra – jedna z vojensky nejúspěšnějších – je napojena na Al Kajdu. Jiné jsou méně radikální Islamistické frakce, ale stěží světské nebo alespon umírněné. Také nemají spojení na venkovní snahy o vytvoření mírných vlád v exilu a jsou podporovány arabskými státy jako Katar, Saudská Arabie nebo Spojené arabské emiráty. Malé skupiny, které dostávají omezenou podporu v podobě US zbraní a asistence Speciálních sil jsou asi nejlepšími drobnými, ale nejistými hráči.

Existuje také skupina bojovníků proti pro-Asadovským silám na území, které se postupně stává pustinou. Boje na zemi, Asadovy barelové bomby a použití jedovatého plynu, nedobrovolná izolace a úsilí o vyhladovění rebely držených území vytvořily jednu z největších humanitárních katastrof v jedné zemi v moderní historii.

Mnoho z více než 4 milionů syrských uprchlíků, kteří opustili Sýrii, žilo na územích, kde tyhle boje probíhají. Stejně je pravdou, že jistě přes 7 milionů IDP ( uprchlíků ve vlastní zemi) nadále nemá skutečné domovy, práci, byznys nebo přístup ke klíčovým službáma jako je zdraví a vzdělávání.

Mnoho z více než 250.000 syrských civilních obětí a nejméně 500.000 těžce raněných jsou výsledkem boje – i když je třeba poznamenat, že OSN přestalo být schopno provádět smysluplné odhady počtu obětí někdy před půl rokem a odhady uprchlíků a IDP přestaly narůstat, protože a.) nadále neexistuje základna ke které by bylo možno nárůsty měřit a b.) mnoho z těch co zůstalo jsou prostě příliš chudí na to aby mohli odejít.

Zpátky ke klišé číslo jedna, to je území, kde les hoří již nějaké 4 roky. Byla to jedna z nejobydlenějších a nejrozvinutějších částí Sýrie. Na tomto v součastnoti zřejmě nejzuboženějším území je nyní HDP okolo 20% toho co byl v roce 2011 a není vidět žádný základ pro obnovu. Je to území, kde nemůže začít žádné vyjednávání mezi Asadem a jeho podporovateli a libovolnou frakcí z vnějšku aby se alespon jedno Vajíčko slepilo dohromady.

Asadova frakce

Čtvrtým Vajíčkem je skupina frakcí a bojovníků podporujících Asada. Je třeba podotknout, že se nejedná o jednotnou skupinu. Nikdo na území pod kontrolou Asada nemá většinu a nemůže získat kontrolu nad celým územím . Majoritní populací jsou zde Sunité, a další ne-Alawité. Alawité nejsou Šíité, je to gnostická náboženská skupina, která má politické vazby k Iránu a Hizbollahu, ale Alawité nejsou Muslimy v normálním významu tohoto slova.

Neexistují hodnověrná data o populaci Sýrie. CIA odhaduje, že nějakých 17-18 milionů lidí zůstává v Sýrii, z nich je odhadem 87% Muslimů (oficiálně 74% Sunitů, 13% je mix Alawitů, Ismailitů a Šíitů). Asi 10% jsou křestané (včetně ortodoxních, řecko-katolických a Nestoriánů) a nakonec 3% jsou Drúzové a malý počet Židů, kteří zůstávají v Damašku a Aleppu.

Když se podíváte na mapu sektářského a etnického rozdělení Sýrie před počátkem bojů, uvidíte, že existuje rozdělení do řady malých enkláv, mnoho z nich je na pobřeží. Jejich region není jasný a není zdaleka jisté kolik Sunitů je v pravidelné Syrské armádě, jak je skutečně velká šíitská a další minority v Sýrii a není jasné, ani kolik sekulárních osob z řad podnikatelů a civilistů by podporovalo Asada nebo mix jeho podporovatelů, pokud by měli možnost volby.

Je také třeba poznamenat, že rating Světové banky řadí Asadův režim mezi ty s nějhorší vládou předtím, než povstání v roce 2011 začalo. Byl také zařazen mezi ty nejvíce zkorumpované. Transparency International ho zařadilo jako  159. nejzkorumpovanější zemi na světě – mezi 175 – v roce 2014. Arabské a OSN zprávy o vývoji varovaly, že mladý Asad nebyl ve směrování země ke skutečnému ekonomickému vývoji lepší než jeho otec, a že masivní nárůst populace v Sýrii byl vytvořen „populační bublinou“ a nebyla pro něj vytvořena nabídka opravdových pracovních míst.

Syrský HDP na hlavu byl v nejlepším případě okolo 5100 USD v paritě kupní síly v roce 2011 před počátkem bojů – a řadil se na  165. místo na světě. Nyní je někde na poloviční úrovni. Nějakých 33% populace je ve věku 0-14 let, 14% je 15-24 a přes 500000 mladých Syřanů a Syřanek nyní ročně dosahuje pracovního věku v zemi, kde přímá nezaměstnanost dosahuje 33-35%, a pod hranicí chudoby bylo před započetím bojů 12% obyvatel.

Čas pro čestnost, transparentnost a realizmus

Nemůžete ignorovat stromy, stejně jako nemůžete ignorovat les. Chyba politiky USA a vojenského úsilí, ruská a iránská podpora Assada a mohutná ruská vojenská intervence a konfliktní směry, kterými ostatní státy intervenují, to vše bude dělat věci horšími. Vliv náboženských válek a extremismu a pád syrského sekularismu jsou ještě větším problémem.

Nicméně nastal čas, přestat se zaměřovat na IS nebo Asada, předstírat, že syrské umírněné síly jsou dostatečně silné pro ovlivnění bezpečnostní situace nebo vyjednání dohody mezi skutečnými bojovníky v Sýrii a jednat jako by se dal zhroucený národ sjednotit nějakým jednáním shora – dolů se skupinami, které se navzájem nenávidí a nejsou kompetentní v ekonomických, sociálních a vládních výzvách, kterým Sýrie nyní čelí.

Prvním krokem v řešení problému je ho čestně ohodnotit. Žádné dohody nebudou fungovat, pokud nebudou počítat reáliemi a rozdělením vytvořeným roky bojů. Žádná úroven intervence USA nebo Ruska a jednání nemohou přinést bezpečnost nebo stabilitu. Žádné úsilí OSN v konvenčním vyjednávnání nemůže přežít ve střetu s realitou stejně jako jakékoliv úsilí , které nebude namířeno na celkový problém obnovy a rekonstrukce Sýrie.

Anthony H. Cordesman holds the Arleigh A. Burke Chair in Strategy at the Center for Strategic and International Studies (CSIS) in Washington, D.C.

Commentary is produced by the Center for Strategic and International Studies (CSIS), a private, tax-exempt institution focusing on international public policy issues. Its research is nonpartisan and nonproprietary. CSIS does not take specific policy positions. Accordingly, all views, positions, and conclusions expressed in this publication should be understood to be solely those of the author(s).

© 2015 by the Center for Strategic and International Studies. All rights reserved.

Detailed data on the scale of the security, governance, and economic problems in Syria and Iraq, and on ISIS and the forces involved are provided in other Burke Chair studies:

9/27/2015

9/22/2015

9/16/2015

9/14/2015

9/13/2015

Reklamy

1 Comment

  1. Pingback: IS | ok52 Blog

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s